Algemene info

Wat is gewogen diftar?

In de loop van 2021 start ILvA met gewogen diftar. Dit betekent dat je je restfractie zal moeten aanbieden in een container en niet langer in gele zakken en dat je afval (restfractie en GFT) gewogen zal worden. Je betaalt dan per kilogram afval die je aanbiedt. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal op die manier op een eerlijke en duurzame manier worden toegepast. Hoe meer kilogram afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie afval voorkomt en goed sorteert, zal dus minder betalen dan wie geen inspanning levert.

Wanneer voert ILvA gewichtgebonden diftar in?

In de loop van 2021 start ILvA met gewogen diftar. De invoering zal in verschillende fasen gebeuren. In 2020 ontvang je hier alle info over.

Waarom schakelt ILvA over op containers en gewogen diftar?

Na de uitbreiding van de GFT-regels en het toelaten van alle plastic verpakkingen in de blauwe zak, was een volgende stap nodig om de restfractieberg te doen verkleinen. ILvA heeft resoluut gekozen voor een methode waarbij de vervuiler betaalt voor zijn eigen afval. De meest correcte manier om dat te doen, is deze via gewogen diftar, waarbij je betaalt per kilogram afval die je aanbiedt. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor je eigen afvalrekening. Dit is een eerlijke methode, die ondertussen in heel wat andere steden en gemeenten in Vlaanderen heeft bewezen dat het tot een daling van de hoeveelheid afval leidt.

Containers zijn bovendien duurzaam: ze worden gerecycleerd wanneer ze stuk gaan. De gele zakken daarentegen worden mee opgebrand in de verbrandingsoven. Het lijkt voor één zak verwaarloosbaar, maar dankzij het gebruik van containers zal jaarlijks 215.000 kilogram minder plastic moeten verbrand worden.

Werken met containers is ook minder belastend voor onze collega’s van de inzameling. Ze hoeven niet langer duizenden kilo’s aan volle zakken in de vrachtwagen te gooien, maar kunnen de ergonomisch minder belastende containers mechanisch door het tilsysteem van de vrachtwagen laten heffen.

Ook administratief hebben de containers een voordeel. Dankzij de chip weet ILvA exact welke container waar staat en hoe laat hij werd geledigd. De klachtenbehandeling zal er zo nog op verbeteren.

Is dit systeem wel fraudebestendig?

ILvA heeft nog nooit klachten gekregen vanuit Oosterzele, waar het systeem al sinds 2018 bestaat, over afval dat in andermans container wordt gegooid. Ook onze collega-intercommunales die met containers werken, wijzen ons er op dat dit slechts zelden gebeurt.

Ik woon op een appartement en heb geen plaats voor een container.

Eind 2020 krijg je een brief met een voorstel van volume van container voor de restfractie. We baseren dit voorstel op je gezinsgrootte en type woning. We begrijpen immers dat een klein gezin in een appartement geen container van 140 liter kan plaatsen. Aan deze gezinnen zullen we dus kleine containers van 40 liter voorstellen. Die zijn ergonomisch en kunnen gemakkelijk naar beneden gedragen worden. Voor grotere appartementsgebouwen zal er een regeling worden getroffen rond het gebruik van (gedeelde) containers in een gemeenschappelijke ruimte. En ook voor de echt grote appartementsgebouwen zal er in overleg met de syndicus een systeem op maat worden aangeboden, zoals ook vandaag vaak al het geval is.

Nadat je de brief hebt ontvangen met het voorstel van container, zal je de mogelijkheid hebben om een ander volume te kiezen dan het voorgestelde volume. Na de activatie van deze container zal het bovendien binnen het eerste jaar nog mogelijk zijn om eenmalig gratis de keuze te veranderen.

Wat met mogelijke geurhinder?

Vanuit Oosterzele, waar reeds tientallen jaren containers voor restfractie worden gebruikt, is er nog nooit een klacht geweest rond geurhinder van de restcontainers. Goed sorteren kan de kans op geurhinder ook sterk doen afnemen. Veel van wat onfris ruikt, hoort namelijk bij het GFT-afval. Een container kan bovendien goed worden gesloten, zal niet scheuren of lekken, en kan niet stuk worden gekrabd door katten. De mogelijke geurhinder zal dus niet groter zijn bij een container, in vergelijking met een zak.

Zorgt dit systeem niet voor meer zwerfvuil en sluikstorten?

Cijfers tonen aan dat er geen verband is tussen de kostprijs van afval en de toename van sluikstorten. Ook de ervaring van andere intercommunales bevestigt dat: sluikstorten is eerder een mentaliteitsprobleem. Wanneer we naar het zwerfvuil kijken, zien we het bewijs daarvan: de blikjes in de berm kunnen makkelijk aangeboden worden in de goedkope blauwe zak. Ze zomaar op straat gooien, is dus geen financiële kwestie. ILvA zal daarom blijven inzetten op preventie en advies inzake sorteren en recycleren. Samen met de steden en gemeenten wil het ook verder inzetten op communicatie en handhaving: asociaal gedrag moet bestraft worden.

Welke impact zal gewogen diftar hebben op de hoeveelheid restfractie?

Het betalen per kilogram restfractie zorgt er voor dat je je bewust wordt van de hoeveelheid afval die je produceert. In alle gemeenten waar dit principe wordt toegepast, is er een fikse daling van de afvalberg. Ook in Oosterzele, waar ILvA in 2018 gewogen diftar heeft ingevoerd, was er een daling van de gemiddelde hoeveelheid restfractie per persoon van 127 kg naar 94,6 kg. De daling zal in de rest van het ILvA-werkingsgebied uiteraard niet zo spectaculair zijn, omdat we starten met een lager restfractiecijfer dan in Oosterzele. Toch verwachten we dat er op termijn een daling van 9% restfractie zal zijn. Op een totale restfractieberg van bijna 35 miljoen kilogram is dat toch een behoorlijke afvalwinst!

Zal mijn afvalkost nu hoger worden?

Je hebt je eigen afvalrekening in de hand. Vermijd je afval? Sorteer je goed? Dan zal je in elk geval minder betalen dan wie dat niet doet. Of je minder zal betalen dan vandaag, hangt af van de extra inspanningen die je doet om afval te vermijden en te sorteren. Denk daarbij aan thuiscomposteren, afvalarm winkelen, herbruikbare goederen kopen in plaats van wegwerpspullen, … Je kan heel wat doen om minder afval te hebben.

Met gewogen diftar willen we 2 dingen: dat er minder afval is (door afval te vermijden en door beter te sorteren) en dat de reële kosten voor de inzameling en de verwerking van je afval correct worden aangerekend. Met de gele zakken gebeurt dit laatste niet. Want je kan een gele zak met 5 kg afval aanbieden, maar ook met 15 kg afval in. De prijs is dezelfde: 1,50 euro. ILvA betaalt zelf per kilogram afval voor de verwerking ervan. Voor de inwoner met 15 kg in de gele zak betaalt ILvA dus 3 keer meer dan voor de inwoner met 5 kg in de gele zak. Niet helemaal eerlijk dus! Door de gezinnen zelf per kilogram te laten betalen, betaalt eenieder de reële kost van zijn eigen afval.

Welke impact zal dit hebben op de inzamelrondes en de mobiliteit?

Een container leegmaken vergt meer tijd dan het meenemen van een gele zak. Daar staat tegenover dat er minder containers dan zakken zullen worden aangeboden (1 container voor 2,3 zakken). De vrachtwagen zal dus op minder adressen moeten stoppen en vlotter kunnen doorrijden tussen twee inzamelingen door. Bovendien leidt de omschakeling tot minder afval, en dat is het uiteindelijke doel. Door beter bewust te zijn over de prijs van afval, daalt de afvalberg. Dat heeft ook een gunstig effect op de inzameling en de mobiliteit.

Zullen al die containers niet in de weg staan op de stoep?

Op het vlak van het terug plaatsen van de containers op de juiste plaats, zullen we een extra inspanning naar onze laders doen. Het is voor ons zonder twijfel belangrijk dat de verkeersveiligheid en mobiliteit van alle weggebruikers wordt gegarandeerd.

Met kleine kinderen is er veel afval door luiers. Is daar een oplossing voor?
Luiers wegen inderdaad erg veel en kunnen voor een hoge afvalrekening zorgen. Het is een initiatief van de aangesloten steden en gemeenten om hier een regeling rond te treffen, zoals bijvoorbeeld gebeurt in Oosterzele. Sommige gemeenten voorzien een geboortepremie of een andere tussenkomst voor de aankoop van luiers. In nog andere steden of gemeenten steunt men het gebruik van herbruikbare luiers: dat is een duurzame manier om afval te vermijden.

In de loop van 2020 zal hier zeker per gemeente of stad meer info rond beschikbaar zijn.

Wie een medisch probleem heeft, kan veel afval hebben door luiers. Is daar een oplossing voor?

Luiers wegen inderdaad erg veel en kunnen voor een hoge afvalrekening zorgen. Het is een initiatief van de aangesloten steden en gemeenten om hier een regeling rond te treffen, zoals bijvoorbeeld gebeurt in Oosterzele. In de loop van 2020 zal hier zeker per gemeente of stad meer info rond beschikbaar zijn.

Wanneer schakelt ILvA over van gele zakken naar containers?

De invoering van de containers en het wegen van je afval gebeurt in verschillende fasen in 2021. Je ontvangt eind 2020 voldoende informatie over wanneer het jouw beurt is en hoe je de container zal ontvangen.

Zal ik verplicht zijn een container voor restfractie te nemen?

Ja. De inzameling aan huis van restfractie zal verplicht met containers gebeuren. Gele zakken zullen vanaf de start van het diftarproject niet langer te gebruiken zijn. Er komt geen overgangsperiode waarin restfractie zowel in zakken als in containers zal mogen worden aangeboden.  Volle rollen zal je wel kunnen ruilen. In de brief die je eind 2020 krijgt, zal hier meer info over staan.

Zal ik verplicht zijn een GFT-container te nemen?

Nee. Je bent niet verplicht een GFT-container te nemen. We raden het je wel aan, omdat je GFT dan gecomposteerd in plaats van verbrand wordt. Het kost ook een pak minder om GFT (0,085 euro per kilogram) dan restfractie (0,25 euro per kilogram) aan te bieden. Wil je voor de start van dit project al een GFT-container, zodat je sowieso minder restfractie hebt? Neem dan contact op met ILvA via info@ilva.be of via 053-85 85 45.

Hoe weet ILvA hoeveel kilogram ik aanbied?

In elke container zit een chip met een uniek nummer, dat extern gekoppeld is aan een databank met adresgegevens en een referentiepersoon. Tijdens de inzameling herkent het systeem in de vrachtwagen de chip. Alle wegingen worden geregistreerd en centraal verzameld in de databank. Zo weten we telkens hoeveel kilogram je hebt aangeboden.

 

Omschakeling van gele huisvuilzak naar grijze container

Hoe geraak ik aan een container voor restfractie?

Eind 2020 krijg je een brief met een voorstel van volume van container. We baseren dit voorstel op je gezinsgrootte en type woning. Je zal de mogelijkheid hebben om een ander volume te kiezen dan het voorgestelde volume.

Na de activatie van deze container zal het bovendien binnen het eerste jaar nog mogelijk zijn om eenmalig gratis de keuze te veranderen.

Zullen de gele zakken na de invoering van gewogen diftar tijdelijk nog gebruikt mogen worden?

Eenmaal het systeem van de containers is ingevoerd,  zullen gele zakken niet langer te gebruiken zijn. Er komt geen overgangsperiode waarin restfractie zowel in zakken als in containers zal mogen worden aangeboden.  Je overschot aan zakken zal je wel kunnen ruilen. In de brief die je eind 2020 krijgt, zal hier meer info over staan.

Zal ik het overschot aan gele zakken na de invoering van gewogen diftar mogen ruilen?

Je zal je overschot zakken mogen ruilen. Er wordt eind 2020 info bezorgd over hoe en waar je die omruiling zal kunnen doen.

Zullen de GFT-stickers na de invoering van gewogen diftar nog gebruikt mogen worden?

Eenmaal het systeem gewogen is ingevoerd en we je GFT zullen wegen,  zullen geen GFT-stickers meer gebruikt mogen worden. Je overschot aan GFT-stickers zal je wel kunnen ruilen. In de brief die je eind 2020 krijgt, zal hier meer info over staan.

 

Zal ik dan het overschot aan GFT-sticker na de invoering van gewogen diftar mogen ruilen?

Je zal GFT-stickers mogen ruilen. Er wordt eind 2020 info bezorgd over hoe en waar je die omruiling zal kunnen doen.

 

Chippen van GFT-container

 

Heeft mijn GFT-container een chip?

Vandaag heeft nog geen enkele GFT-container een chip, behalve in Oosterzele. Eind 2020 krijg je nog informatie over het aanbieden van je GFT-container, zodat we er een chip kunnen in plaatsen.

 

Ik heb geen GFT-container. Wat nu?

Eind 2020 zal elk gezin een brief ontvangen waarin duidelijk staat wat je moet doen als je geen container hebt of als je ander volume van container wenst. Wil je voor de start van dit project al een GFT-container, zodat je sowieso minder restfractie hebt? Neem dan contact op met ILvA via info@ilva.be of via 053-85 85 45.

Krijgt mijn groene GFT-container ook een chip?

Ja. GFT wordt in 2021 ook gewogen en per kilogram aangerekend. Je krijgt eind 2020 nog informatie hoe dit praktisch in zijn werk zal gaan.

Ik maak gebruik van ondergrondse containers voor mijn afval. Krijg ik daarnaast nog een container voor restfractie?

Nee, de ondergrondse afvalsystemen zijn verplicht voor de bewoners voor wie deze bestemd zijn.

Ik maak gebruik van ondergrondse containers voor mijn afval. Krijg ik daarnaast nog een groene container voor GFT?

Dat kan zeker. We raden het je zeker aan, omdat je GFT dan gecomposteerd in plaats van verbrand wordt. Het kost ook een pak minder per kilogram in vergelijking met restfractie. Wil je voor de start van dit project al een GFT-container, zodat je sowieso minder restfractie hebt? Neem dan contact op met ILvA via info@ilva.be of via 053-85 85 45.

Ik maak gebruik van ondergrondse containers voor mijn afval. Wordt mijn restfractie dan ook per kilogram aangerekend?

Nee, het gebruik van de ondergrondse containers blijft op dezelfde manier werken als vandaag.

 

Containerinfo

Welke containers voor restfractie zijn er beschikbaar?

Er zijn 3 types restafvalcontainers: 240 liter – 140 liter – 40 liter.

Welke containers voor GFT zijn er beschikbaar?

Er zijn 2 types containers voor GFT: 140 liter – 40 liter.

Welk formaat container wordt mij aangeraden?

Het standaardformaat van de container is 140 liter. Dit is hetzelfde formaat van de groene standaardcontainer die de meeste gezinnen reeds kennen voor GFT. Dit kan echter te groot zijn voor bewoners van appartementen waar geen centrale ruimte is om containers te plaatsen. Dan kan een container van 40 liter handig zijn. ILvA zal eind 2020 aan elk gezin een voorstel van formaat container  voor restfractie bezorgen. We baseren dit voorstel op je gezinsgrootte en type woning. Je zal de mogelijkheid hebben om een ander volume te kiezen dan het voorgestelde volume.

Na de activatie van deze container zal het bovendien binnen het eerste jaar nog mogelijk zijn om eenmalig gratis de keuze te veranderen.

Wat zijn de maten van de container?

40 liter

Hoogte: 51 cm

Breedte: 50 cm

Diepte: 34 cm

140 liter

Hoogte: 105 cm

Breedte: 48 cm

Diepte: 55 cm

240 liter

Hoogte: 106 cm

Breedte: 58 cm

Diepte: 72 cm

Kan de container op slot gedaan worden?

Uit de ervaring van meer dan 115 Vlaamse gemeenten waar met diftar-containers wordt gewerkt, weten we dat het storten van afval in iemand anders zijn container zelden gebeurt. Het risico wordt zeker overschat, en bovendien kost een slot behoorlijk veel geld (35 euro). De investering weegt wellicht niet op tegen de kost van het risico. Bij de opstart van het project worden dus containers zonder slot aangeboden. Wanneer na de opstart van het project gezinnen toch problemen met sluikstorten hebben, kan contact opgenomen worden met ILvA.

Ten vroegste kan je na 1 januari 2022 een slot aanvragen.

Wat doe ik als ik uitzonderlijk veel restfractie heb en het niet in de container kan?

Je zal uitzonderlijk 1 extra zak afval bij de container kunnen plaatsen. De voorwaarde is wel dat dit afval is aangeboden in één verpakking die in jouw container past. In een container van 140 liter mag je dus één zak naast zetten die in de container past. Dit afval zal ook worden gewogen en aangerekend per kilogram. Je bent verplicht dit vooraf te melden aan ILvA. De juiste aanvraagprocedure wordt nog gecommuniceerd. Wie regelmatig meer afval heeft, kan ook de aankoop van een extra container overwegen. Die kost 40 euro (voor 40 of 140 liter) en kan aangeboden worden wanneer het nodig is.

Wat gebeurt als de container niet volledig is leeggemaakt?

Mogelijks is er een deel vastgevroren of te hard aangeduwd. Tijdens de lediging wordt de container tweemaal ‘geschud’ om de inhoud los te maken. Het is niet haalbaar voor ILvA om alle inhoud manueel los te wrikken van de containers, wat daarna achterblijft in de container wordt niet meegenomen. Het deel dat in de container achterbleef, zal je uiteraard niet bij die ophaalbeurt betalen.

Gelukkig gebeurt dit niet vaak, maar je kan wel helpen om dit te voorkomen. Om vastvriezen tegen te gaan, raden we aan om onderin de container krantenpapier te leggen en dan pas te beginnen vullen.

 

Weging

Hoe verloopt de weging van de container?

In elke container zit een chip met een uniek nummer, dat extern gekoppeld is aan een databank met adresgegevens en een referentiepersoon. ILvA koopt voor het diftarsysteem nieuwe ophaalwagens aan, uitgerust met boordcomputer, beladingssysteem en een automatisch weegsysteem, dat volgens de Europese wetgeving geijkt wordt. Tijdens de inzameling herkent het systeem in de vrachtwagen de chip. Alle wegingen worden geregistreerd en centraal verzameld in de databank. Het weegsysteem laat toe de aangeboden afvalcontainers automatisch te wegen op het beladingssysteem van de ophaalwagen. De container wordt voor en na de lediging gewogen. Het verschil is de hoeveelheid afval die je hebt aangeboden. Het weegsysteem geeft dit nettogewicht door aan de boordcomputer.

Tarieven en betaling

Wat zijn de tarieven voor restfractie?

Het tarief voor restfractie bestaat uit 2 delen: een forfaitaire aanbiedkost en een kost per kilogram.

Forfaitaire aanbiedkost restfractie

Telkens wanneer je de grijze huisvuilcontainer aanbiedt om leeg te laten maken, betaal je een forfaitaire aanbiedkost, afhankelijk van het formaat van je container:

40 liter    0,25 euro
140 liter    0,25 euro
240 liter    0,50 euro

Tarief per kilogram gewogen gewicht restfractie

Per kilogram restfractie wordt 0,25 euro aangerekend.

Ik wil meer dan 1 container voor mijn restfractie. Kan dat?

Standaard krijgt elk gezin 1 container ter beschikking. Deze is gratis. Het is mogelijk een tweede container van 40 liter voor je adres te bekomen, maar dit gebeurt via een aankoop en deze extra container is dus niet gratis.

40 liter 40 euro

Het volume verdeeld over de verschillende containers mag maximaal 240 liter zijn.

Wat zijn de tarieven voor GFT?

Het tarief voor GFT bestaat uit 2 delen: een forfaitaire aanbiedkost en een kost per kilogram.

Forfaitaire aanbiedkost GFT

Telkens wanneer je de GFT-container aanbiedt om leeg te laten maken, betaal je een forfaitaire aanbiedkost, afhankelijk van het formaat van je container:

40 liter    0,125 euro
140 liter    0,125 euro

Tarief per kilogram gewogen gewicht GFT

Per kilogram restfractie wordt 0,085 euro aangerekend.

 

Ik wil meer dan 1 container voor mijn GFT. Kan dat?

Standaard krijgt elk gezin 1 container ter beschikking. Deze is gratis. Het is mogelijk een tweede container voor je adres te bekomen, maar dit gebeurt via een aankoop en deze extra container is dus niet gratis. De tarieven zijn afhankelijk van het formaat.

40 liter 40 euro
140 liter 40 euro
240 liter 60 euro

Let wel: het volume verdeeld over de verschillende containers mag maximaal 280 liter zijn.

Hoe verloopt de betaling van de inzameling?

Je betaalt vooraf een bedrag aan ILvA. Het startbedrag is 35 euro. Dit is voor een gemiddeld gezin voldoende om 6 maanden afval mee te betalen. Via een betaaluitnodiging zullen we elk gezin vragen dit bedrag te storten. Na elke inzameling gaat het bedrag van het aangeboden afval van dit saldo af. Ook je bezoek aan het recyclagepark en het gebruik van andere betalende diensten van ILvA (zoals de inzameling aan huis van grof vuil) zal via het saldo op je afvalrekening gebeuren.

Wanneer je saldo zakt onder de 12,50 euro, sturen we je een nieuwe betaaluitnodiging met de vraag je saldo aan te zuiveren.

Kan ik dan ook meer dan 35 euro storten?

Je zal op elk moment geld kunnen bijstorten op je afvalrekening, zolang je de correct gestructureerde mededeling gebruikt.

Wat gebeurt er als mijn saldo onder 0 euro zakt?

Zolang je saldo 0 of meer euro is, kan je van de betalende diensten van ILvA gebruik maken. Zakt je saldo onder 0 euro, dan schort ILvA de dienstverlening op.

Kan ik de betalingsuitnodigingen digitaal ontvangen?

De eerste betalingsuitnodiging bij de start van het project zal je op papier ontvangen. Daarna zal je je online kunnen registreren en vragen om alle verder informatie digitaal te ontvangen. Zo vermijden we papier, dus raden we dit zeker aan.

Ben ik mijn saldo op de afvalrekening kwijt als ik verhuis?

De afvalrekening is gebonden aan de referentiepersoon (gezinshoofd) van een gezin. Wanneer het gezinshoofd verhuist, dan neemt hij/zij het saldo mee naar zijn nieuwe adres binnen het ILvA-werkingsgebied. Wie verhuist naar een gemeente of stad buiten ILvA, moet contact opnemen met ILvA.

Andere doelgroepen

Wat met mijn onderneming? Kan ik een ILvA-container krijgen voor restfractie en voor GFT van mijn bedrijf?

ILvA haalt het huishoudelijke afval op langs alle bewoonde adressen in het werkingsgebied. Het zal deze adressen daarom ook gratis voorzien van de gepaste container. Handelaars en bedrijven krijgen in principe geen container aangeboden. Doorgaans maken deze ondernemers afspraken met private marktspelers om hun bedrijfsafval op te halen en te verwerken.

Toch kunnen ondernemingen in ons werkingsgebied gebruik maken van de ILvA-dienstverlening, ook als er geen bewoning is op het adres, mits onderstaande voorwaarden.

Ze kunnen één container aankopen. De tarieven daarvoor zijn:

40 liter 40 euro
140 liter 40 euro
240 liter 60 euro

De inzameling voor ondernemingen gebeurt aan dezelfde tarieven en frequentie als voor de gezinnen. Dat betekent ook dat de container aangeboden moet worden op een ronde voor het huishoudelijk afval.

De toekenning en betaling van een container verloopt via persoonlijke naam (van de bedrijfsleider / eigenaar / verantwoordelijke /…), aangezien de ondernemingen in het project ingeschreven worden via een rijksregisternummer.

In alle andere omstandigheden worden handelaars en ondernemers doorverwezen naar een private verzamelaar.

Eind 2020 wordt bekend gemaakt hoe een container besteld kan worden.

Met onze vereniging hebben we soms ook afval. Kunnen wij ook een GFT-container of een container voor restfractie krijgen?

Net zoals bedrijven kunnen ook erkende verenigingen één container aankopen. Dit kan handig zijn voor organisaties met een eigen lokaal, zoals bijvoorbeeld jeugdverenigingen.

De tarieven voor een betalende container zijn dezelfde als voor bedrijven:

40 liter 40 euro
140 liter 40 euro
240 liter 60 euro

De toekenning en betaling van een container verloopt via persoonlijke naam (van de eigenaar / verantwoordelijke /…), aangezien de verenigingen in het project ingeschreven worden via een rijksregisternummer.

De inzameling voor verenigingen gebeurt aan dezelfde tarieven en frequentie als voor de gezinnen. Dat betekent ook dat de container aangeboden moet worden op een ronde voor het huishoudelijk afval.

Eind 2020 wordt bekend gemaakt hoe een container besteld kan worden.

Ik heb een tweede verblijf in een ILvA-gemeente. Kan ik een GFT-container en een container voor restfractie krijgen?

Tweede verblijven die bij de gemeente erkend zijn, kunnen een gratis container voor restfractie en voor GFT krijgen. Eind 2020 ontvangen eigenaars van erkende tweede verblijven hier een brief van ILvA over.

Tweede verblijven in een gemeente waar geen registratie (en dus belasting) verplicht is, kunnen een container aankopen. Eind 2020 zal bekend gemaakt worden hoe die aankoop gebeurt.

De tarieven voor een betalende container zijn:

40 liter 40 euro
140 liter 40 euro
240 liter 60 euro

Deze containers moeten aangeboden worden op een ronde voor het huishoudelijk afval.

De toekenning en betaling van een container verloopt via een persoonlijke naam, aangezien tweede verblijven in het project ingeschreven worden via het rijksregisternummer

Eind 2020 wordt bekend gemaakt hoe een container besteld kan worden.

Tweede verblijven die niet geregistreerd zijn in een gemeente waar de registratie van tweede verblijven nochtans verplicht is, kunnen niet van de dienstverlening gebruik maken. De betrokkenen worden verzocht de gemeentelijke registratie eerst in orde te brengen.

 

Minder afval!

Hoe kan je afval voorkomen?

 

Restfractie

 

Zorg dat je zo weinig mogelijk restfractie hebt!

Houd dus recycleerbaar afval uit de grijze restcontainer. Gooi er dus geen papier, karton, glas, GFT en PMD in. Breng afgedankte elektrische en elektronische apparaten naar het recyclagepark! En weet je dat (herbruikbaar én niet herbruikbaar) textiel naar De Kringwinkel mag, zolang het niet vervuild is?

Trouwens, GFT is zwaar. Composteer dus thuis of gebruik de GFT-container. Maar gooi het niet in de grijze restcontainer, want dan betaal je een pak meer.

Nog beter dan recycleren is natuurlijk afval vermijden!

 • Koop enkel wat je nodig hebt en haal niet te veel in huis.
 • Misschien kan je wel apparaten huren of delen in plaats van zeaan te kopen?
 • Koop geen wegwerpproducten (bestek, bekers, zakdoeken, …).
 • Onderhoud je producten goed. Probeer duurzame spullen aan te kopen.
 • Ga eens naar een Repair Café en laat je spulletjes repareren.
 • Gebruik een eigen boodschappentas.
 • Verspil geen voedsel!

GFT

Composteer thuis: eenvoudig en gratis! En het is de beste oplossing voor het milieu, want vrachtwagens die om GFT komen, zijn bijlange niet zo milieuvriendelijk als een compostvat of -bak in je tuin.

Al eens gedacht aan kippen? Die eten maar al te graag je etensresten op. Dat ze je eitjes geven, is een mooie bonus bovenop!

Nog beter dan recycleren is natuurlijk afval vermijden!

 • Let goed op de houdbaarheidsdatum als je iets koopt.
 • Denk aan het verschil tussen “ten minste houdbaar tot” en “te gebruiken tot”. In het eerste geval mag je het product zeker nog opeten na de vermelde datum. Je koekjes zijn dan misschien al een klein beetje zachter geworden, maar voor je gezondheid kan het zeker geen kwaad. Je hoeft dit product dus niet weg te gooien. Met een “te gebruiken tot”-datum is dat anders. Dit staat op verse producten zoals vlees of vis. Eenmaal de vermelde datum is overschreden, kan je dit niet meer consumeren.

 

Tuinafval

 • Hergebruik je tuinafval! Denk maar aan een takkenwal of een schutting met wilgen.
 • Mulch je gras in plaats van het te maaien. Je maaisel wordt dan niet opgevangen maar fijn versnipperd zodat het kan blijven liggen en verteren. Het verbetert de bodem en is goed voor de kwaliteit van het gazon.
 • Vorm (een deel van) je gazon om tot een bloemenweide.
 • Vermijd te sterke groeiers en woekeraars.
 • Strooi blaadjes of fijn haagscheersel tussen vaste planten of heesters. Die laag beschermt de tuingrond tegen uitdroging en wordt langzaam door het bodemleven afgebroken.