Geen wildgroei aan textielcontainers meer

Vanaf 1 maart 2020 mogen enkel vzw De Kringwinkel Stroom, vzw De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen en de privé-partner V.I.C.T. textiel inzamelen binnen het werkingsgebied van ILvA. Zij hebben een concessie van 5 jaar en mogen alleen op aangeduide locaties textielcontainers plaatsen. Hiermee wordt de wildgroei aan containers een halt toegeroepen en kan het illegaal inzamelen van textiel bestreden worden. Enkel De Kringwinkel Stroom en De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen mogen textiel aan huis inzamelen. Er zijn ook duidelijke afspraken rond het opruimen van sluikstorten vastgelegd.

Er was al enige tijd nood aan een andere aanpak rond de inzameling van textiel. Om een halt toe te roepen aan containers die overal in het straatbeeld opduiken en om het inzamelen van textiel door onbekende organisaties tegen te gaan, heeft ILvA een concessie uitgeschreven. Daarnaast wil ILvA er voor zorgen dat er meer textiel wordt ingezameld. Er verdwijnt immers nog te veel textiel bij de restfractie, zo’n 7 kilogram per jaar per inwoner.

In het ILvA-werkingsgebied zullen 350 textielcontainers mogen staan, op aangeduide plaatsen: 189 (groene) containers van V.I.C.T en 161 (grijze) textielcontainers van De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen en De Kringwinkel Stroom. De Kringwinkels creëren met de opbrengst van de textielverkoop lokale sociale tewerkstelling en ondersteunen, in samenwerking met de OCMW’s, mensen met financiële problemen.

Enkel de containers die ook het ILvA-logo dragen zijn nog toegelaten. Alle andere zullen verwijderd worden, zowel van het openbaar als van privéterrein.

De regels rond de textielinzameling wijzigen niet. In de containers en tijdens de inzameling aan huis, mag naast draagbaar textiel of leder ook versleten of beschadigd textiel worden aangeboden, zolang het proper is. Ook beddengoed, schoenen en speelgoedknuffels zijn welkom. Nog steeds geldt de regel dat je alles in zakken aanbiedt. Matrassen, tapijten, zetelkussens, nat of besmeurd textiel en ander afval zijn niet welkom.

 

 

Leave a Comment